Vraag & Antwoord

Real Estate

Vraag & Antwoord

 • Algemeen
 • Lening
 • Onderpand
 • Leningnemer
 • Wijzigingen
 • Waar vind ik jullie actuele rente?

  Die vind je op onze speciale rentepagina in de menubalk bovenaan de website. Of je klikt op deze link:

 • Wie is Community Hypotheken BV?

  Dat zijn wij. Je kent ons onder de naam Casarion, maar eigenlijk is dat een handelsnaam. De naam van ons bedrijf is Community Hypotheken B.V. In officiële stukken zoals bijvoorbeeld onze leningovereenkomst, tref je daarom de naam Community Hypotheken aan. Het verklaart ook dat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de lening de Algemene Voorwaarden van Geldlening en Zekerheidstelling van Community Hypotheken BV zijn.

 • Kan ik rechtstreeks bij Casarion een financiering afsluiten?

  Ja, bij ons bestaat de mogelijkheid om zelf een financiering aan te vragen zonder tussenkomst van een adviseur. Houd er rekening mee dat dit wel duurder is, omdat we dan een afsluitprovisie vragen. Dat doen we, omdat we graag willen dat een adviseur betrokken is bij de aanvraag. Wij denken dat het risico op onverstandige beslissingen dan kleiner is.

 • Waar vind ik jullie Algemene Voorwaarden?

  De laatste versie van onze algemene voorwaarden staan in onze footer en op onze pagina met downloads. Die vind je onderaan de website onder ‘Service en Contract’. Of je klikt op deze link hieronder. In de leningovereenkomst staat vermeld welke versie van de algemene voorwaarden op jouw lening van toepassing is. Dat is uiteraard de versie die je ontvangen hebt samen met de leningovereenkomst.

 • Waar moet het taxatierapport aan voldoen?

  We hebben met een heel aantal taxateurs een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin we onder meer hebben afgesproken waar het taxatierapport aan moet voldoen. Uiteraard is dat niet heel anders dan wat taxateurs al gewend zijn vanuit de NRVT richtlijnen. Toch zijn er kleine verschillen. Wij vragen bijvoorbeeld om meer foto’s en ook willen we nog steeds dat de taxateur een opinie geeft over de opbrengst van het onderpand bij gedwongen verkoop. Wij moeten de (mede-) opdrachtgever van het taxatierapport zijn. Het rapport mag niet ouder zijn dan zes maanden. Het rapport zelf moet een model volgen dat geschikt is voor bedrijfsmatig vastgoed. En het rapport moet een doorzoekbare pdf zijn (zodat we makkelijk de informatie kunnen vinden die we nodig hebben).

 • Staan jullie een tweede recht van hypotheek toe?

  Nee, in principe niet. Dat betekent dat alle hypothecaire inschrijvingen moeten worden doorgehaald als je een leningovereenkomst met Casarion sluit. Voor lopende leningen maken we soms een uitzondering. Bijvoorbeeld als wij vinden dat dat verstandig is om te voorkomen dat de leningnemer in betalingsproblemen komt.

 • Hoe ontvang ik de jaaropgave die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte?

  De jaaropgave van jouw hypothecaire lening ontvang je jaarlijks op 1 maart. De jaaropgave wordt gepubliceerd in de Mijn Casarion omgeving (onder Mijn Documenten). Als de jaaropgave klaar staat, ontvang je een notificatie per e-mail.

 • Zijn jullie aangesloten bij het financiële klachteninstituut Kifid?

  Nee, we zijn niet aangesloten bij het Kifid. Het Kifid bestaat om geschillen op te lossen tussen consumenten en hun financiële dienstverlener. Omdat Casarion zich uitsluitend op professionele partijen richt, is het niet mogelijk om gebruik te maken van de diensten van Kifid.

 • Hoe kan ik een klacht indienen?

  We doen onze uiterste best om je zo goed mogelijk helpen. Is er iets fout gegaan waardoor je niet tevreden bent? We willen dat graag oplossen. Heb je toch het gevoel dat we er niet goed uitkomen, dan kun je een e-mail sturen naar klachten@casarion.com of een brief sturen ter attentie van de directie naar: Community Hypotheken BV, Parijsboulevard 143b, 3541 CS Utrecht. We beloven dat we je binnen zes weken een inhoudelijke reactie zullen geven.

 • Hoeveel kan ik maximaal lenen?

  Het maximale leenbedrag hangt af van de marktwaarde van het onderpand. Bij ons kun je tot 85% LTV lenen. Als je een volledig aflossingsvrije hypotheek wilt, dan kun je maximaal tot 80% LTV lenen. Naast de marktwaarde kijken we ook naar de opinie van de taxateur over de opbrengsten bij gedwongen verkoop (wat voorheen bekend stond als de executiewaarde). Het leningbedrag kan niet hoger zijn dan de executiewaarde. Tot slot wordt het leningbedrag ook begrensd door bepaalde betaalbaarheidsratio’s. De ICR (huur ten opzichte van rente) moet minimaal 125% bedragen. De DSCR (huur ten opzichte van rente plus aflossing) moet minimaal 110% bedragen.

 • Wat is disagio en hoe werkt het?

  Wij gebruiken de term 'disagio' om het verschil aan te duiden tussen het nominale leningbedrag en het leningbedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de notaris. Dit laatste bedrag is lager, omdat we een percentage van de hoofdsom inhouden. Zie het als een soort afsluitvergoeding die je eenmalig moet betalen. In ruil daarvoor passen we een korting toe, waardoor je een gunstiger rentetarief krijgt. Dat rentetarief geldt vervolgens gedurende de hele rentevastperiode. Hoe hoger het percentage dat we inhouden (het disagio), hoe hoger de korting en hoe lager het rentetarief. Als je bijvoorbeeld de rente 5 jaar vast zet en een 3% disagio afspreekt, dan krijg je een korting van 0,60% op het rentetarief. Feitelijk betaal je de disagio-korting dus zelf, maar toch kan het een gunstig effect hebben omdat je met disagio de mogelijkheid krijgt om meer te lenen. Ook kan het de maandelijkse lasten laag houden, terwijl je het disagio kunt meefinancieren. Als we eenmaal een disagio hebben afgesproken, dan wordt dat onderdeel van de lening. Dat betekent dat we het disagio niet later alsnog kunnen uitbetalen. Houd er dus rekening mee dat als je vervroegd aflost, je minder lang kunt genieten van je rentekorting en dat je dan per saldo meer hebt betaalt aan disagio dan je als korting hebt ontvangen.

 • Wanneer wordt de rente afgeschreven?

  Wij incasseren altijd op de 15e van iedere maand. Houd er dus rekening mee dat er voldoende saldo op de rekening staat om incassokosten te voorkomen.

 • Hoe gaan jullie om met puntenhuur?

  Je kunt bij ons woningen financieren in de vrije sector, maar ook sociale huurwoningen die te maken hebben met gereguleerde huur via het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel. Wij rekenen altijd met de laagste van markthuur, contracthuur en eventueel puntenhuur.

 • Wat gebeurt er aan het eind van de rentevastperiode?

  Bij afloop van de rentevastperiode wordt de rente automatisch overgezet naar onze variabele kwartaalrente zoals we met je hebben afgesproken in de leningovereenkomst. Uiteraard is het ook mogelijk om een nieuw renteaanbod te vragen. Je kunt er ook voor kiezen om de lening boetevrij af te lossen. Het rentetarief dat je krijgt aangeboden, is gelijk aan het rentetarief voor nieuwe leningen.

 • Mag ik tussentijds aflossen?

  Ieder kalenderjaar kun je 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen. Als je meer aflost, dan moet je over het meerdere uittredingskosten betalen. Hoe dat precies werkt staat in artikel 9 van onze algemene voorwaarden. Uiteraard mag je de lening ook aflossen als de rentevastperiode is afgelopen.

 • Hoe kan ik extra aflossen?

  Dat kan door het bedrag van de extra aflossing over te maken naar onze bankrekening: NL77ABNA0857307096 ten name van Stichting Community Hypotheken Ontvangsten. Vergeet niet het leningnummer te vermelden in de omschrijving! Of er kosten gemoeid zijn met een extra aflossing kun je lezen in artikel 9 van onze algemene voorwaarden.

 • Wat moet ik doen als de incasso is mislukt?

  Zorg ervoor dat het saldo op de rekening voldoende is. Acht dagen na de eerste incasso doen we namelijk een tweede poging om het bedrag te incasseren. Als je beide incasso’s hebt gemist, neem dan contact met ons op om onnodige kosten te voorkomen.

 • Wat gebeurt er als ik in betalingsproblemen kom?

  De maandelijkse rente wordt automatisch door ons geïncasseerd. Als je aan ziet komen dat het maandelijkse bedrag niet afgeschreven kan worden, neem dan contact met ons op. Ons uitgangspunt is dat we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen die voor alle partijen werkzaam is.

 • Financieren jullie door heel Nederland?

  Ja, als het om residentieel vastgoed gaat financieren wij ook buiten de grote steden en in alle provincies. Enige uitzondering hierop zijn de Friese Waddeneilanden. Daarnaast financieren we niet in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Voor onderpanden in het aardbevingsgebied stellen we als eis dat de panden in het verleden niet te maken mogen hebben gehad met aardbevingschade. Daarnaast moeten de panden courant zijn.

 • Welke residentiële onderpanden zijn uitgesloten?

  De volgende onderpanden kunnen wij niet financieren:

  • Woningen bestemd voor eigen gebruik
  • Woningen die niet zakelijk worden verhuurd (bijvoorbeeld aan familie)
  • Nieuwbouw
  • Bedrijfswoningen en woningen op industrieterreinen
  • Boerderijen en woningen in gebieden met een agrarische bestemming
  • Woningen die niet conform bestemmingsplan worden gebruikt
  • Short stay appartementen of woningen
  • Stacaravans, woonwagens en woonboten
  • Panden die gedeeltelijk worden gebruikt als coffeeshop, casino’s, etc.
  • Panden bezwaard met recht van vruchtgebruik
  • Panden waarop juridische beperkingen rusten ten aanzien van eigendom of vrije verkoop

 • Welke commerciële onderpanden zijn uitgesloten?

  De volgende onderpanden kunnen wij niet financieren:

  • Panden die volledig in eigen gebruik zijn
  • Panden in gebruik door naaste familie
  • Kantoorgebouwen met een energielabel lager dan C
  • Kledingwinkels, schoenenzaken en andere uitgesloten SBI-codes
  • Hotels en restaurants
  • Groene en rode horeca
  • Datacenters
  • Autoshowrooms en benzinepompstations
  • Stomerijen en bedrijven waar gevaarlijke chemicaliën op locatie worden gebruikt
  • Zware industrie
  • Panden die niet conform bestemmingsplan worden gebruikt
  • Onbebouwde kavels

 • Moet het onderpand verhuurd zijn?

  Nee, dat hoeft niet. Het kan voorkomen dat het pand nog leeg staat, bijvoorbeeld omdat er eerst verbouwd gaat worden. Wij financieren dan op basis van de marktwaarde die in het taxatierapport staat. We spreken met elkaar af dat het pand binnen drie maanden verhuurd is (of binnen zes maanden als er sprake is van een verbouwing).

 • Is onderhuur toegestaan?

  Ja dat is toegestaan, maar we willen het wel graag weten. Onderhuur komt regelmatig voor bij verhuur aan studenten of arbeidsmigranten.

 • Accepteren jullie kamerverhuur?

  Ja, we financieren panden die als kamerverhuur in gebruik zijn. Vaak is hiervoor wel een vergunning nodig. In het beoordelingsproces kijken we of kamerverhuur is toegestaan en of er bijzonderheden zijn ten aanzien van het pand.

 • Kan ik mijn verbouwing meefinancieren?

  Ja, als je gaat verbouwen, kunnen we helpen met een bouwdepot. We kunnen € 100.000 of maximaal 20% van de marktwaarde voor verbouwing in depot houden. Bij ons gaat het niet om de kosten van de verbouwing maar om de overwaarde die met de verbouwing wordt gerealiseerd. Je hoeft bij ons geen facturen of bonnetjes in te leveren. De verbouwing schiet je zelf voor en als de taxateur aan ons heeft bevestigd dat de verbouwing is afgerond, krijg je het hele bedrag uit het depot uitgekeerd. Ons bouwdepot heeft een maximale duur van zes maanden en maakt direct onderdeel uit van de lening. Je betaalt rente over het gereserveerde bedrag vanaf het moment van passeren. De LTV na verbouwing mag niet hoger zijn dan de LTV voor verbouwing. Mocht de waarde na verbouwing toch lager uitvallen dan vooraf getaxeerd, dan wordt een nieuwe berekening gemaakt. Een deel van het depot wordt dan niet uitgekeerd, maar als aflossing verwerkt om zo de lening weer op de juiste LTV te laten uitkomen.

 • Financieren jullie ook recreatiewoningen?

  Ja, wij financieren ook recreatiewoningen. Wij zien recreatiewoningen als commercieel vastgoed. Dat betekent dat we tot maximaal 60% LTV financieren en dat ook de overige criteria voor commercieel vastgoed van toepassing zijn. Omdat er bij recreatiewoningen geen sprake is van (langlopende) huurcontracten, gelden aanvullende regels om te bepalen met welke huur we kunnen rekenen.

 • Financieren jullie ook nieuwbouw?

  Nee. Wij stellen als eis dat een pand volledig moet zijn afgebouwd. Uiteraard kunnen we al wel een leningovereenkomst afsluiten waarbij we het leningbedrag uitkeren zodra het pand is opgeleverd.

 • Financieren jullie ook transformatieprojecten?

  Dat ligt eraan. Grote transformatieprojecten waarbij het onderpand volledig moet worden gestript waardoor de marktwaarde lager komt te liggen dan bij de start van het project, doen we niet. Als de verbouwing van bijvoorbeeld een winkel naar een woning goed is te overzien, kunnen we soms financieren waarbij een deel van de lening in depot wordt gehouden.

 • Hoe gaan jullie om met erfpacht?

  We financieren ook panden die te maken hebben met erfpacht. Het is wel belangrijk de grond in erfpacht is gegeven door een overheid. Een particuliere erfpachtconstructie accepteren we niet. Als er geen sprake is van eeuwigdurende of voortdurende erfpacht, dan is het belangrijk dat de erfpacht nog minimaal drie jaar doorloopt na het einde van de looptijd van de lening. Als dat niet zo is, dan passen we de looptijd van de lening aan.

 • Welke type onderpanden zijn te financieren?

  Casarion financiert alle vormen van residentieel vastgoed: eengezinswoningen, appartementen, studio’s, etc.. Kamerverhuur of verhuur aan arbeidsmigranten behoort ook tot de mogelijkheden. Het is belangrijk dat het bestemmingsplan aangeeft dat de kadastrale eenheid een woonbestemming heeft. Daarnaast financieren we commercieel vastgoed: winkels, kantoren, bedrijfshallen, loodsen, logistieke distributiecentra, parkeergarages, zorgvastgoed en andere bedrijfspanden die niet op voorhand zijn uitgesloten.

 • Wanneer beschouwen jullie iemand een professionele vastgoedbelegger?

  Wij richten ons uitsluitend op de zakelijke markt. Dat betekent dat wij alleen leningen verstrekken aan rechtspersonen of aan natuurlijke personen ‘die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf’. Consumenten zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (wft) komen niet in aanmerking voor onze verhuurhypotheek. Om te bepalen of iemand een professionele marktpartij is, kijken we naar hoeveel panden iemand in portefeuille heeft. Bij drie of meer panden classificeer je als ‘professional’. Als je nog geen drie panden in bezit hebt, is het ook mogelijk een financiering te krijgen, als je van plan bent om een vastgoedportefeuille op te bouwen en daarvoor ook over voldoende eigen middelen beschikt.

 • Kan ik een verhuurhypotheek krijgen als ik in het buitenland woon?

  Nee, bij ons moet de leningnemer in Nederland woonachtig zijn. Ook als de leningnemer een Nederlandse entiteit is, maar de UBO's wonen in het buitenland, dan verstrekken wij geen financiering. We maken een uitzondering voor Nederlanders die in België of Duitsland wonen. Er gelden dan wel aanvullende voorwaarden.

 • Moet ik een bepaald inkomen hebben om voor een lening in aanmerking te komen?

  Ja en nee. Casarion verstrekt alleen zakelijke financieringen. Dat betekent dat onze leningnemers professionele vastgoedbeleggers zijn. We financieren op basis van de huurstroom uit het vastgoed. In principe is een bepaald inkomen dus niet vereist; we doen geen inkomenstoets. Toch vragen we wel de aangifte inkomstenbelasting op. Bij beginnende beleggers willen we kunnen vaststellen dat je geen consument bent en dat je financieel in staat bent om je vastgoedportefeuille uit te breiden.

 • Kan ik samen met een andere leningnemer een lening afsluiten?

  Ja, dat kan. In principe is er geen maximum aan het aantal leningnemers. Iedere leningnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de lening.

 • Kan ik een verhuurhypotheek krijgen als ik een BKR registratie heb?

  Als de leningnemer een natuurlijk persoon is, doen we altijd een BKR-toets. Als uit de BKR-toets een negatieve registratie blijkt (een achterstandsmelding), dan wordt de aanvraag in principe afgewezen. In sommige gevallen kunnen we de aanvraag toch accepteren als er tevens een herstelcode is vermeld of als je kunt aantonen dat de registratie betrekking heeft op een krediet dat inmiddels niet meer bestaat.

 • Hoe kan ik inloggen op Mijn Casarion?

  Zodra jouw lening gepasseerd is en verwerkt in onze administratie, ontvang je een activatielink voor Mijn Casarion van onze partner BCMGlobal. Nadat je Mijn Casarion hebt geactiveerd, kun je inloggen met jouw e-mailadres en jouw gekozen wachtwoord. Als je je wachtwoord bent vergeten, kun je op Mijn Casarion een nieuw wachtwoord aanvragen. Is de activatielink verlopen? Stuur dan een e-mail naar hypotheek@casarion.com

 • Kan ik mijn lening omzetten naar een aflosvrije lening?

  Ja, het is mogelijk om een lopende hypotheek om te zetten naar een aflossingsvrije hypotheek, als de LTV inmiddels onder de 80% is gedaald in het geval van residentieel vastgoed of onder de 55% in het geval van commercieel vastgoed. Je kunt hiervoor een verzoek sturen naar hypotheek@casarion.com. Vergeet daarbij niet je leningnummer te vermelden.

 • Wat gebeurt er als ik een deel van de onderpanden verkoop?

  Als je een lening hebt met verschillende onderpanden en je verkoopt één van deze onderpanden, dan kan het zo zijn dat een extra aflossing nodig is. In beginsel los je slechts het pro rata deel van de lening af. Wij hanteren als regel dat de LTV op de resterende onderpanden niet hoger mag zijn dan de LTV zoals die was voorafgaand aan de verkoop van één van de onderpanden. Ook mogen de ICR en DSCR niet lager zijn. Is dit wel het geval, dan is een extra aflossing nodig om de LTV weer gelijk te trekken.

 • Hoe kan ik een aflosnota opvragen?

  Je kunt een verzoek om een pro forma aflosnota doen via een e-mail aan hypotheek@casarion.com. Houd er rekening mee dat het opstellen van een aflosnota zo’n 10 werkdagen in beslag kan nemen.

 • Hoe geef ik een adreswijziging door?

  Wijziging van persoonlijke gegevens kun je aan ons doorgeven via een e-mail aan hypotheek@casarion.co. Na het verwerken van de wijziging ontvang je van ons een bevestiging.

 • Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

  Bij Mijn Casarion kun je zelf je rekeningnummer wijzigen onder betalingsgegevens. Hiervoor moet je een nieuwe SEPA machtiging afgeven en een kopie van een bankafschrift uploaden. Na het verwerken van de wijziging ontvang je van ons een bevestiging.

 • Rekenen jullie kosten bij een wijziging van mijn lopende lening?

  Ja, vaak wel. Voor het inrichten, administreren en uitbetalen van een bouwdepot rekenen we bijvoorbeeld eenmalig € 375,00. Als de rente niet is betaald en we moeten kosten maken voor herinneringen, aanmaningen, etc. rekenen we € 135,00 per ontstane achterstand. Welke kosten we precies waarvoor rekenen kun je teruglezen in artikel 16 van onze algemene voorwaarden.