Actuele commerciële rente

Real Estate

Voor onze commerciële verhuurhypotheken bieden wij een vaste rente. Onze rentetarieven zijn afhankelijk van de LTV en de rentevastperiode.

Bij ons kun je de rente vastzetten voor 2, 3 of 5 jaar. Hieronder vind je onze actuele rentetarieven. De tarieven in deze tabel zijn gemiddelde rentes per tariefklasse. In deze indicatieve term sheet doen we je een renteaanbod op basis van de huidige rentetarieven voor commercieel vastgoed. Het is mogelijk dat deze rente tijdens het aanvraag- en beoordelingsproces nog verandert. Anders dan bij residentieel vastgoed stellen we de definitieve rente vast op het moment dat we de bindende leningovereenkomst aanbieden.

Actuele rente commercieel vastgoed

50% 50%
55% 55%
60% 60%
2 jaar
7,40%
7,40%
7,50%
3 jaar
7,20%
7,20%
7,30%
5 jaar
7,00%
7,00%
7,10%

Het is mogelijk om voor een lagere rente te kiezen in de vorm van een disagio-korting

Hoe werkt het? Voor commerciële verhuurhypotheken kun je bij een rentevastperiode van 5 jaar kiezen voor een disagio van 1%, 2% of 3%. Dat betekent dat de leensom niet volledig wordt uitgekeerd door de notaris, maar dat het disagio wordt achtergehouden. In ruil daarvoor ontvang je een korting op het rentetarief gedurende de gehele rentevastperiode. Het disagio is als het ware een soort vooruitbetaalde rente. Afhankelijk van de specifieke situatie zorgt de disagio-korting voor lagere maandlasten en/of een hogere leensom.

Rentetarieven bij disagio

Bij 5 jaar vast Bij 5 jaar vast
50% 50%
55% 55%
60% 60%
1% disagio
6,80%
6,80%
6,90%
2% disagio
6,60%
6,60%
6,70%
3% disagio
6,40%
6,40%
6,50%

Let op: iedere hypotheekaanvraag wordt zelfstandig beoordeeld. Als daar aanleiding toe is, kan het zijn dat je een afwijkend rentetarief krijgt aangeboden. In bovenstaande tabellen zijn eventuele kortingen en opslagen niet verwerkt.

Aanvragen commerciële verhuurhypotheek